Vážení přátelé historických vozidel, náš klub si letos připomíná 45. výročí svého založení a budeme velmi potěšeni, oslavíte-li toto polokulaté výročí s námi při Veteran Rallye Ostrava 2016 & XVIII. ročníku Memoriálu Ing. Františka Procházky a IV. Srazu Italských automobilů Ostrava.

Tradičně začneme na Masarykově náměstí v centru Ostravy a po projížďce pěší zónou se vydáme na Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích, kde nahlédneme do „černé“ historie našeho města. Po obědě a muzice se vypravíme např. na prohlídku prvotřídní památky dřevěné sakrální architektury na Těšínsku - do Farního kostela Všech svatých v Sedlištích.

Objedeme Žermanickou přehradu, navštívíme Soběšovice a příjemnou zastávkou v Dobraticích pod Prašivou vychutnáme malebné podhůří Beskyd. Závěrečné vyhlášení výsledků Veteran Rallye Ostrava 2016 proběhne v rekreačním středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí - Nové Vsi, pod Lysou horou.

na setkání se těší pořadatelé
z Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Program a trasa VRO 2016

Sobota 28. 5. 2016

Picture

Ostrava, Masarykovo náměstí

08.00-09.00 hod.
Příjezd historických vozidel a jejich přejímka do soutěže

08.30-10.30 hod.
Prohlídka historických vozidel pro veřejnost, doprovodné programy

10.15-10.30 hod.
Rozprava s účastníky Veteran Rallye Ostrava - bezpečnostní opatření

10.30-11.45 hod.
Start Veteran Rallye Ostrava vč. demonstrační jízdy okolo náměstí

Movie

Ostrava - Michálkovice, Důl Michal

10:40-13:30 hod.
Návštěva areálu Dolu Michal, oběd, individuální prohlídka části expozice, hudba, průjezdní kontrola

Picture

Sedliště, kostel Všech svatých a muzeum Lašská jizba

13:00-14:30 hod.
Parkování na parkovišti pod hospodou, prohlídka dřevěného kostela a muzea Lašské Jizby, průjezdní kontrola

Location

Soběšovice, zastávka na hřišti

13:50-15:10 hod.
Průjezdní kontrola, občerstvení

Location

Dobratice pod Prašivou, „Harenda“

14:20-15:40 hod.
Průjezdní kontrola

Movie

Frýdlant nad Ostravicí, u kulturního domu

15:10-16:10 hod.
Cíl Veteran Rallye Ostrava 2016
Komentovaný průjezd parkovištěm
Odevzdání jízdních výkazů

Movie

Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves, Rekreační středisko Budoucnost

15:20-16:20 hod.
Dojezd do areálu rekreačního střediska, prohlídka vozidel

17:00-17:30 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen

17:30-20:00 hod.
Individuální večeře, posezení s přáteli…

Z propozic rallye

Veteran Rallye Ostrava 2016 & XVIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky a IV. Sraz Italských automobilů Ostrava je pořádána jako sraz historických vozidel do roku výroby 1985 vč. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru přihlášených, vč. udělení výjimek, sloučení nebo vytvoření nových kategorií. Při přejímce musí účastník předložit platné doklady o historickém vozidle a podepsanou přihlášku s prohlášením.

Veteran Rallye Ostrava 2016 probíhá za běžného silničního provozu. Účastníci absolvují trať rallye podle šipkového itineráře (nebo dle mapky v itineráři) s plněním úkolů na průjezdních kontrolách. Startovní číslo musí být umístěno vpředu vpravo ve směru jízdy, nejlépe na předním nárazníku. Délka trasy Veteran Rallye Ostrava 2016 je cca 80 km.

Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů získaných z úkolů na průjezdních kontrolách (účast v těchto disciplínách není povinná). V případě rovnosti bodů rozhodují dodatečná kritéria v pořadí:

 1. stáří vozidla ve prospěch staršího
 2. objem motoru ve prospěch menšího
 3. doplňková disciplína ve prospěch šikovnějšího

Pořadatelé navíc ocení nejlépe dobově oblečené posádky. Na závěr bude oceněn absolutní vítěz - Držitel putovního poháru Memoriálu Ing. Františka Procházky a první tři v jednotlivých kategoriích:

Automobily

 • kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč.
 • kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70 vč.
 • kategorie A3, vyrobené v letech 1971-85 vč.

Motocykly

 • kategorie M1, vyrobené do roku 1945 vč.
 • kategorie M2, vyrobené v letech 1946-85 vč.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn programu a prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem této rallye. Optimální počet účastníků je 60 historických vozidel. Soutěž je pořádána v souladu se sportovními řády MČR - PHV AVCC AČR.

Výsledky

Startovní listina

Výsledky podle kategorií

Výsledky absolutní pořadí

Výsledky ostatní

Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2016

 1. Organizátor fotosoutěže
  Organizátorem 4. ročníku Fotosoutěže Veteran Rallye Ostrava 2016 (dále jen fotosoutěž) je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR, zastoupený Vladimírem Rojkem, předsedou klubu.
 2. Téma fotosoutěže
  Pohodová atmosféra a veteránská nálada během Veteran Rallye Ostrava 2016.
 3. Termíny fotosoutěže
  Fotosoutěž proběhne během vlastní rallye v sobotu 28. května 2016 s uzávěrkou příjmu fotografií do fotosoutěže do 24. června 2016.
 4. Účastníci fotosoutěže
  Fotosoutěže se může zúčastnit každá osoba s korespondenční adresou na území České republiky, Slovenska a Polska, která zašle min. jednu soutěžní fotografii (max. počet zaslaných fotografií je 5 ks) do fotosoutěže do 24. června 2016 a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a příjmení. Účastníkem fotosoutěže nesmí být členové pořadatelského týmu a vlastní pořadatelé. Účastníkem naopak může být jakýkoliv člen zúčastněné posádky.
 5. Mechanismus fotosoutěže

  Účastník zašle 1 až 5 ks soutěžních fotografií (doporučené rozlišení fotografie je 1600 x 1200 bodů, maximální velikost jedné fotografie je 2,5 MB ve formátu jpg nebo png) na emailovou adresu www.tvsco.cz (do názvu subjektu e-mailu uveďte „Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2016“) a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), název fotografie a vyjádří souhlas s účastí a s pravidly fotosoutěže větou zaslanou v emailu: Souhlasím s pravidly "Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2016" zveřejněnými na www.tvsco.cz.

  Souhlasem s pravidly fotosoutěže její účastník prohlašuje, že:
  a) fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
  b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku, nebo její zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na stránkách www.tvsco.cz a www.fiat128.cz.

  Každá z doručených fotografií podléhá schválení administrátora portálu www.tvsco.cz. Případný nesouhlas administrátora bude vyjádřen emailem odesílateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení fotografie.

  Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
  a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
  b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta),
  c) mají neetický obsah (např. propagují pornografii, rasovou nesnášenlivost, násilí atd.),
  d) byly podle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
  e) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.

  Veškeré doručené fotografie se po ukončení fotosoutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 6. Způsob vyhodnocení fotosoutěže
  Vyhodnocení provede pořadatelský tým Veteran Rallye Ostrava 2016 ve složení: Jaromír Buček, David Gavroň, Milan Chudej, Roman Ledvoň, Vladimír Rojek a Roman Vlachynský tak, že každý z nich vybere 5 fotografií, které seřadí od 1. do 5. místa a k takto seřazeným fotografiím přiřadí body podle klíče:

  1. místo = 6 bodů
  2. místo = 4 body
  3. místo = 3 body
  4. místo = 2 body
  5. místo = 1 bod

  Vítězem fotosoutěže se stane ta fotografie, která získá nejvíce bodů. V případě, že mezi prvními třemi vybranými fotografiemi bude více fotografií jednoho účastníka, ocenění získá jen za jednu, a to výše umístěnou fotografii v pořadí, ostatní budou vyřazeny a nahradí je další fotografie v pořadí podle získaných bodů. V případě shodnosti počtu bodů více fotografií než jedna má právo rozhodnutí o konečném umístění Vladimír Rojek, předseda Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR.
 7. Výhry fotosoutěže
  Organizátor ocení první tři účastníky - autory, kteří obdrží propagační předměty sponzorů a finanční odměnu, konkr.:

  1. místo - 600,- Kč
  2. místo - 400,- Kč
  3. místo - 200,- Kč

  Autoři vítězných fotografií obdrží ceny po dohodě s organizátorem, buď osobně nebo poštou na jím sdělenou poštovní adresu v České republice, Slovensku nebo v Polsku (na náklady organizátora). Organizátor má právo zrušit fotosoutěž v případě malého zájmu účastníků a rovněž si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže. V obou případech se zaslané fotografie nestávají majetkem organizátora.
 8. Informace o fotosoutěži
  Výsledky fotosoutěže budou k dispozici na webových stránkách Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR a Fiat 128 Fan Clubu. Účastí v soutěži a zasláním souhlasu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronické korespondenci a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách www.tvsco.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje (jméno, příjmení a email) v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kontakty

Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR

Mitušova 67, 700 30 Ostrava - Jih
Vladimír Rojek 604 543 846
Milan Chudej 731 625 608
tvsco@email.cz
www.tvsco.cz
www.facebook.com/tvsco