Archív

1. Organizátor fotosoutěže
Organizátorem 5. ročníku Fotosoutěže Veteran Rallye Ostrava 2017
(dále jen fotosoutěž) je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR,
zastoupený Vladimírem Rojkem, předsedou klubu.

2. Téma fotosoutěže
Pohodová atmosféra a veteránská nálada během Veteran Rallye Ostrava 2017.

3. Termíny fotosoutěže
Fotosoutěž proběhne během vlastní rallye v sobotu 27. května 2017 s uzávěrkou příjmu fotografií do fotosoutěže do 2. července 2017.
4. Účastníci fotosoutěže
Fotosoutěže se může zúčastnit každá osoba s korespondenční adresou na území České republiky, Slovenska a Polska, která zašle min. jednu soutěžní fotografii (max. počet zaslaných fotografií je 5 ks) do fotosoutěže do 2. července 2017 a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a příjmení. Účastníkem fotosoutěže nesmí být členové pořadatelského týmu a vlastní pořadatelé. Účastníkem naopak může být jakýkoliv člen zúčastněné posádky.
5. Mechanismus fotosoutěže
Účastník zašle 1 až 5 ks soutěžních fotografií (doporučené rozlišení fotografie je 1600 x 1200 bodů, maximální velikost jedné fotografie je 2,5 MB ve formátu jpg nebo png) na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do názvu subjektu e-mailu uveďte „Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2017“) a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), název fotografie a vyjádří souhlas s účastí a s pravidly fotosoutěže větou zaslanou v emailu: Souhlasím s pravidly "Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2017" zveřejněnými na www.tvsco.cz.
Souhlasem s pravidly fotosoutěže její účastník prohlašuje, že:
a) fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku, nebo její zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na stránkách www.tvsco.cz a www.fiat128.cz.
Každá z doručených fotografií podléhá schválení administrátora portálu www.tvsco.cz. Případný nesouhlas administrátora bude vyjádřen emailem odesílateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení fotografie.
Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta),
c) mají neetický obsah (např. propagují pornografii, rasovou nesnášenlivost, násilí atd.),
d) byly podle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
e) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.
Veškeré doručené fotografie se po ukončení fotosoutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
6. Způsob vyhodnocení fotosoutěže
Vyhodnocení provede pořadatelský tým Veteran Rallye Ostrava 2017 ve složení: Jaromír Buček, David Gavroň, Milan Chudej, Vladimír Rojek a Leila Merzougui tak, že každý z nich vybere 5 fotografií, které seřadí od 1. do 5. místa a k takto seřazeným fotografiím přiřadí body podle klíče:
1. místo = 6 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod
Vítězem fotosoutěže se stane ta fotografie, která získá nejvíce bodů. V případě, že mezi prvními třemi vybranými fotografiemi bude více fotografií jednoho účastníka, ocenění získá jen za jednu, a to výše umístěnou fotografii v pořadí, ostatní budou vyřazeny a nahradí je další fotografie v pořadí podle získaných bodů. V případě shodnosti počtu bodů více fotografií než jedna má právo rozhodnutí o konečném umístění Vladimír Rojek, předseda Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR.
7. Výhry fotosoutěže
Organizátor ocení první tři účastníky - autory, kteří obdrží propagační předměty sponzorů a finanční odměnu, konkr.:
1. místo - 600,- Kč
2. místo - 400,- Kč
3. místo - 200,- Kč
Autoři vítězných fotografií obdrží ceny po dohodě s organizátorem, buď osobně nebo poštou na jím sdělenou poštovní adresu v České republice, Slovensku nebo v Polsku (na náklady organizátora). Organizátor má právo zrušit fotosoutěž v případě malého zájmu účastníků a rovněž si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže. V obou případech se zaslané fotografie nestávají majetkem organizátora.
8. Informace o fotosoutěži
Výsledky fotosoutěže budou k dispozici na webových stránkách Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR a Fiat 128 Fan Clubu. Účastí v soutěži a zasláním souhlasu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronické korespondenci a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách www.tvsco.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje (jméno, příjmení a email) v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.